View on GitHub

data-storytelling

Materiály ke kurzu Vyprávíme příběh s daty

Prezentace

Cheat sheety

Užitečné odkazy

Instalace

Pro tento kurz si potřebujete nainstalovat

Instalace na Windows

1.

Otevřete příkazovou řádku. Ve Start menu napište “cmd” (prostě jen začněte psát) nebo ji najděte v menu. Na Windows v angličtině je ve složce “Windows System”.

Start menu s příkazovou řádkou

2.

V příkazové řádce zkuste napsat python. Jestli dostanete chybu, nejspíš Python nemáte nainstalovaný. Jestli se spustí Python a jeho verze je alespoň 3.4, můžete instalaci Pythonu přeskočit a pokračovat instalací balíčků.

Není Python

3.

Ze stránky https://www.python.org/ stáhněte Python 3.

Stahujeme Python

4.

Důležité 1 - pokud máte v uživatelském jménu do Windows mezery nebo např. háčky, čárky, zvolte “Customize installation” a vyberte cestu, která nebude uvnitř “C:\Users\Vaše jméno”. Jinak můžete mít problém v pozdějších krocích s instalací balíčků.

Důležité 2 - v instalátoru zaškrtněte volbu “Add Python to PATH”.

Instalace

5.

Je potřeba zavřít a otevřít okno příkazové řádky.

6.

Pomocí příkazu pip install pandas jupyter matplotlib seaborn xlrd nainstalujete balíčky, které budeme používat.

Instalace balíčků

Instalace by měla skončit se slovy Successfully installed, po kterých následuje výpis hromady balíčků s verzemi.

Instalace balíčků hotova

7.

Nyní zkontrolujte instalaci, viz Kontrola instalace

MacOS

1.

Nainstalujte Python 3 pomocí brew install python3.

2.

Pomocí příkazu pip install --user pandas jupyter matplotlib seaborn xlrd nainstalujete balíčky, které budeme používat.

3.

Nyní zkontrolujte instalaci, viz Kontrola instalace

Linux

1.

Nainstalujte Python 3. Na Ubuntu pomocí sudo apt install python3 python3-pip.

2.

Pomocí příkazu pip install --user pandas jupyter matplotlib seaborn xlrd nainstalujete balíčky, které budeme používat.

3.

Nyní zkontrolujte instalaci, viz Kontrola instalace

Kontrola instalace

1.

Stáhněte si testovací skript.

2.

Na Windows můžete zkusit skript spustit dvojklikem. Pokud vše funguje, uvidíte kódové slovo.

Jestli nefunguje spuštění dvojklikem, spusťte skript z příkazové řádky. Například jestli se skript stáhnul do Downloads, spustíte:

# Windows
py -3 Downloads\test_plot.py

# MacOs, Linux
python3 Downloads/test_plot.py