View on GitHub

interactive-dashboards

Materiály ke kurzu Interaktivní vizualizace a dashboardy v Pythonu

Prezentace

Sem budeme dávat odkazy na prezentace z workshopu.

Cheat sheety

Datové zdroje

Užitečné odkazy

Instalace

Pro tento kurz si potřebujete nainstalovat

Kroky

1.

Nainstalujte Python 3. Můžete použít návod z kurzu vizualizace nebo třeba materiály od PyLadies.

Důležité - pokud máte v uživatelském jménu do Windows mezery nebo např. háčky, čárky, zvolte “Customize installation” a vyberte cestu, která nebude uvnitř “C:\Users\Vaše jméno”. Jinak můžete mít problém v pozdějších krocích s instalací balíčků.

Pozn.: Na Linuxu budete potřebovat ještě zvlášť nainstalovat pip. V Ubuntu pomocí sudo apt install python3-pip.

2.

V terminálu spusťte:

pip3 install --upgrade pandas numpy jupyter plotly dash dash-html-components dash-core-components dash-table dash-daq

Tip: Na Windows se do terminálu kopíruje pravým tlačítkem myši.

Instalace by měla skončit se slovy Successfully installed, po kterých následuje výpis hromady balíčků s verzemi.

Instalace balíčků hotova

Pokud instalace končí jinak, pravděpodobně v systému něco chybí a je potřeba to doinstalovat.

3.

Nyní zkontrolujte instalaci.

Kontrola instalace

1.

Stáhněte si testovací skript (klikněte pravým tlačítkem a “uložit odkaz jako…”).

2.

Na Windows můžete zkusit skript spustit dvojklikem. Měl by zůstat otevřený terminál.

Jestli nefunguje spuštění dvojklikem, spusťte skript z příkazové řádky. Například jestli se skript stáhnul do Downloads, spustíte:

# Windows
py -3 Downloads\dash-kontrola.py

# MacOs, Linux
python3 Downloads/dash-kontrola.py

Měli byste vidět zhruba toto:

 * Serving Flask app "dash-kontrola" (lazy loading)
 * Environment: production
  WARNING: Do not use the development server in a production environment.
  Use a production WSGI server instead.
 * Debug mode: off
 * Running on http://127.0.0.1:8050/ (Press CTRL+C to quit)

3.

Podívejte se na odkaz, který je vypsaný v terminálu, tj. http://127.0.0.1:8050/ Pokud vidíte smysluplné slovo, instalaci jste provedli úspěšně, gratulujeme!

Nasazení na veřejný web

Návod na stránkách Dash

Všechny kroky budeme provádět ve složce, kde máte aplikaci. Předpokládáme, že se jmenuje app.py.

 1. Stáhněte si requirements.txt se seznamem potřebných knihoven.

 2. Nainstalujte Heroku a založte si účet na Heroku

Návod na stránkách Heroku

heroku login
 1. Ujistěte se, že v aplikaci máte server = app.server. Proměnná se musí jmenovat server, budeme se na ni odkazovat v dalším kroku.

 2. Vytvořte konfigurační soubor Procfile bez přípony a s následujícím obsahem:

web: gunicorn app:server

Důležité: app se musí shodovat s názvem aplikace (v tomto případě je název aplikace app.py). Je potřeba, aby se Procfile jmenoval přesně takto bez přípony, ne Procfile.txt.

 1. Vytvořte aplikaci na Heroku, inicializujte Git a nasaďte aplikaci
git init # Z aktuální složky děláme Git projekt 
heroku create moje-aplikace # změňte 'moje aplikace' na unikátní název
git add . # přideá soubory do git
git commit -m 'Initial commit'
git push heroku master # nasadí kôd do heroku
heroku ps:scale web=1 # spustí aplikaci s 1 heroku "dyno"

Vaše aplikace bude dostupná na adrese https://moje-aplikace.herokuapp.com.

 1. Ladění

Podívejte se na logy heroku

heroku logs -a app

Logy se také dají vidět po přihlášení na stránce heroku v sekci aplikace Activity -> View building log.

 1. Doplnění kódu a opětovné nasazení
git status # prohlednout změny
git add . # přidat všechny změny do commitu
git commit -m 'popis změny'
git push heroku master